สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดสงขลา

             เลขที่ 9 ถนนสายบุรี

             ตำบลบ่อยาง

             อำเภอเมือง

             จังหวัดสงขลา 90000

             โทรศัพท์ 07-4313-056-7

             โทรสาร 0-7431-1435

             มือถือ 08-6498-3709

E-mail : Songkhla@labour.mail.go.th


 

 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดสงขลา

(สาขาหาดใหญ่)

            เลขที่ 73,75 ถนนโชติวิทยะกุล3

            ตำบลหาดใหญ่

            อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

            90110

            โทรศัพท์ 0-7422-1166

            โทรสาร 0-7422-1166

            มือถือ 08-6489-2512

E-mail : Songkhla@labour.mail.go.th

 


 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมายัง สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

kiss โดยรถประจำทางรถตู้โดยสาร
              หาดใหญ่ - สงขลา - ระโนด

cool รถสองแถวประจำทาง

               หาดใหญ่ - สงขลา ระโนด

    

 

 

                   

 

 

ติดต่อเรา

Post on 24 พฤษภาคม 2562
by Songkhla
ฮิต: 4184

 

 

แนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

No Gift Policy

No Gift Policy